Obim valjka formula

Mar 16, 2017 · Get YouTube without the ads. Working... Skip trial 1 month free. Find out why Close. Valjak. Izracunati P i V valjka ako je dat obim osnove i visina valjka nevsky.edu. Loading...

2 Pre nego li sklopimo formule za P i V pogledajmo mrežu valjka: Br= 2π Br= 2π MrH=2 π 2rπ H Baze su očigledno krugovi čija je površina : B =r2π Omotač je pravougaonik čije su stranice visina H i obim kruga Or=2 π, pa je površina omotača jednaka Formula slijedi iz same definicije pojma površine. Npr. P = 5 2 = 10 cm 2 . Općenito: Ako su duljine stranica pravokutnika a i b, tada u 1. redak možemo staviti točno a jediničnih kvadrata, u 2. redak opet a jediničnih kvadrata itd., a bit će točno b redaka.

Obračun cijevi Odredite dimenzije u milimetrima D1 - unutrašnji promjer cijevi D2 - vanjski promjer cijevi L - Duljina cijevi Program će vam pomoći da izračuna količinu vode ili druge tekućine u cijevi. Površina valjka jednaka je zbiru površina osnova i povr%#353ine omotača. Osnova valjka je krug čiji je poluprečnik jednak poluprešniku valjka, dužine stranica omotaša su visina valjka i obim kruga.

Učenici su o njemu trebali da čuju kada su radili obim kruga.) Dakle, sada su učenici sposobni da izračunaju površinu bilo kog mnogougla, sledeći problem je izračnavanje površine kruga. Nacrtamo krug na tabli i podelimo ga na 6 podudarnih delova, a zatim te delove složimo kao na apletu. Zapremina valjka (V) se određuje kao proizvod površine bazne elipse i visine valjka. Njena opšta formula bi glasila: = ⋅ Gde B predstavlja površinu baze, a h visinu valjka. Visina valjka nije uvek data eksplicitno, i može se odrediti pomoću dužine izvodnice i jednog ugla, kao što je to opisano u prethodnom zaglavlju. Napomena: Formula nije u potpunosti precizna jer zaobljenost plašta može varirati od bačve do bačve, iako su im možda R, r i v međusobno jednaki. link na kalkulator Ako u formulu uvrstimo veličine u decimetrima , volumen koji izračunamo bit će u dm 3 , a time i u litrama (jer je GradimoZadar.hr koristi kolačiće (cookies) kako bi se poboljšala funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja. Nastavkom pregleda web stranice gradimozadar.hr slažete se s korištenjem kolačića.Više o kolačićima pročitajte ovdje.